Aktualności


02.01.2012
Zmiana lokalizacji Oddziału
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 5 czerwca 2009 r. NTT Grupa Doradcza Sp. z o. ... »ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 41 45
fax. +48 22 595 41 55
e-mail: biuro@grupantt.pl

Lista Zamawiających, na rzecz których NTT Grupa Doradcza Sp. z o. o. świadczyła usługi doradcze:

 • Koncern Energetyczny ENERGA S.A.,
 • Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. (wcześniej Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.),
 • Narodowe Centrum Krwi,
 • Polska Organizacja Turystyczna,
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM  S.A.,
 • Instytucja Filmowa Max-Film S.A.,
 • Pomorska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o. o.,
 • Karpacka Spółka Obrotu Gazem Sp. o. o.,
 • Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o.,
 • Górnośląski Operator Systemu Dystybucyjnego Sp. z o. o.,
 • Mazowiecka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o. o.,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A – Warszawa,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o. o.,
 • Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Komenda Główna Policji,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
 • BOT Elektrownia Opole S.A.,
 • ENERGA-OPERATOR S.A.,
 • ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o. o.,
 • Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o. o.,
 • Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.,
 • Najwyższa Izba Kontroli,
 • Energotechnika - Energorozruch Spółka Akcyjna,
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,
 • Polska Grupa Energetyczna S.A. 

 

Lista Zamawiających, w imieniu i na rzecz których NTT Grupa Doradcza Sp. z o. o. przygotowała i przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655):

 • Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o.,
 • Pomorska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o. o.,
 • Karpacka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o. o.

Lista Wykonawców, na rzecz których NTT Grupa Doradcza Sp. z o. o. świadczyła usługi doradcze:

 • SPIN S.A.,
 • Polkart Sp.  z o. o.,
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne  Łódź Sp. z o. o.,
 • Infovide S.A.,
 • Rodan Systems S.A.,
 • Przedsiębiorstwo  „FORMAT” Dariusz Karbowski,
 • Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
 • Niras Polska Sp. z o. o.,
 • NIRAS Radgivende Ingenioerer og Planlaeggere,
 • Parsons Brinckerhoff Sp. z o. o.,
 • Parsons Brinckerhoff Ltd.,
 • Medicart Healthcare Sp. z o. o.,
 • Dell Polska Sp. z o. o. ,
 • BIATEL S.A.,
 • Adtv Sp. z o.o.,
 • IOSIS Polska Sp. z o. o.