Aktualności


02.01.2012
Zmiana lokalizacji Oddziału
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 5 czerwca 2009 r. NTT Grupa Doradcza Sp. z o. ... »ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 41 45
fax. +48 22 595 41 55
e-mail: biuro@grupantt.pl
   Doradztwo  |  Szkolenia

Oprócz działalności doradczej, NTT Grupa Doradcza Sp. z o. o. prowadzi również działalność szkoleniową, której celem jest nabywanie praktycznej wiedzy z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych. Podczas starannie przygotowanych zajęć omawiane są kolejno etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych trybów oraz reżimu zamówień sektorowych. W ramach spotkań prowadzone są również ćwiczenia i konsultacje.
Nasze szkolenia polegają przede wszystkim na aktywnej i otwartej dyskusji nad konkretnymi przepisami ustawy oraz stałej możliwości zadawania pytań i kierowania sugestii.

Instytucje, dla których nasi wykładowcy prowadzili szkolenia i seminaria:

  • Spółki Grupy G8,
  • Koncern Energetyczny ENERGA S.A.,
  • Dell Sp. z o. o.,
  • Samorząd Świętokrzyski,
  • Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii,
  • ZRUG Sp. z o. o.,
  • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

W 2006 r. NTT Grupa Doradcza Sp. z o. o. objęła patronat merytoryczny nad Konferencją „Zamówienia Publiczne 2006” zorganizowaną przez Institute for International Reasearch Sp. z o. o.
Podczas konferencji, eksperci NTT Grupy Doradczej prowadzili liczne bloki tematyczne i panele dyskusyjne.
Prelegentami niniejszej konferencji byli między innymi:

  • Pan Tomasz Nowakowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
  • Pan Zbigniew Kłoda – Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych,
  • Pan Michał Rogalski – Wiceprezes ds. Informatyki Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.